Bile te bibîn im

مقالات لنفس الكاتب

Bile te bibîn im
Tu li ba dibe li esman
Bile herin roniyên herdu çavan
Biserde bi tedim ruh u can
Ezê bibim pakrewan
Bibim hevalê şêx u qadiyê delal
Têkevim refê mêra
Ji warê şêra derînim
Comt u tazî u dînbela
Bikim yak car dilên birîndar
Rabin ey şêrên delal
Şerme şerme
Ta îro li banabe ala kurdan
Bibin tofan bibin ar
Bibijikin ser neyar
Bişewtînin vêpîsen bigemar
Rakin çek têkevin ceng
Êrêşkin xwîrêjên vereng
Rakin ala kurdan
Dibind e bisekinin
Jêre bidin silam
Ala bi ceng u bixwî rabe
Ew ala li esman ê tim libabe
Bav u kal, mîdî u mîtan
Ketin cang bûn şah li ser qad
Îro rovî u keftaren şepal
Li ser me bûne şah
Rabin ey şêrdilên delal
Rakin ala kurdan
ger bi aştîbe
ger bi cengbe
xalaskin cîyê şêra
kurdistanê derînin
ji nav lepê comt u tazî u dênbela

şêx nezmî