BEKREWAN

Pir bekrewan ji ba me çon
Lê gelek wek wana çibon
Leser axa xwe şîn bon
Leser lata xwe şîn bon

Wek leman
Her sal ber bon
Di himêzên dayikan
Xwedî bon

Lê liber çavên
dayikan bekrewan bon
Eu ji ber giulên
Zaliman kêm bon

Birîndarê azadiyê
Ji ba me bon
Eu kaneyên xwîna
Li warê me bom
Di zîndana em pir girtî bon
Eu pir ji welat dor ketî bon