EM NACN DOR

Dor ketna me li ser
Axa ta kirin zor
Hey gula
Ciyaîyen li dor


Go to xemêlandî
Bi evîna ji dor
U to girtîya
Bi hisinan bi zor


Rakiren qurmê dar
U şikanden gulên li dor
Azadî çiqa ji ma dor
Ji bin destê dijminên geur


Xwedaîy mazin
Li vê dinyê ma çikr
Ci ma welo
Ta bi sirê maker


Bese ev zilma kur
Bese hewarên dayikan çon dor
Rewşa welat ta li makir zor
Lê ti çar em naçn dor