GULA MIN

Esmere û xwîn şirîne
Cavê wena jî şîne
Dil bere û dil brîne
Cavên tên sir bi eaxîne


Bi bejna zirav xwe dêxmlîne
Dilêmn di hilîne
Dema tu we bibîne
Tê çîhane be behisîne


Ciqa rinde û çewane
Jiyana dorîwe zîndane
hêsre we ava kaniyane
Baqije wek berfa çiyane


Li her dem felek li xaîine
Te mî wena di xapîne
Di ben jiwere jiyan nîne
Win be kisen be xwedîne


Gulen we hemo şikestîne
Di zîndana de gertîne
Zaroken we şiwetîne
Ew per ji wanan jî mirîne