Eivar baş

JI BîR NEKIN


Tehdeya dijmin li me dike
Ew zora li milet dike
Zilma li xwendekaran dike
Ji bo axa welat li me reş bike


Dibên welata xwe ji bîr bikin
Dibên axa pîroz winda kin
Hey dijminîn derewîn
Axa xwe ji hezar sal em dibîn


Em ê çawa ji bîr bikn
Em ê çawa windakin
Em ji bîr nakin te çaran
Hat ku ard bige azman


Kurdino rabin besa îstimkarî
Dem dibore soza xwe dêynin
Em im xwedî haqen windayi
Dijmin bi sala ji me gertyî


Ji bo welat azad bibe
Divê kurd hemo distk bin
Ew ji bo çavên dijmin birjîn
Divê kurdno em rabin
Kurdo dijmin ji xwe dûr xin
Tu çarî lê eman nebin