Înan*

Bi înanî me hev nas kir
Kelem pirbûn me derbas kir
Sedembara Evîn saz kir
Dibêjî min gunehbarî?!


Ne pirbêjî fena* cara
Dinalînî wekî jara
Dibakî min bi sed zara
Te baxêvim bi çend zarî?!

Kenê şêrîn ji bîr kir tew
Şevên şadî hemî çû xew
Xwe digrînî dikî tew tew
Xwedî zar im tu şaşyarî!!

Kesan tînî bibin dadgar
Hezar sûnda didî her car
Mixabin wek berê dijwar
Li sûndê nabe guhdarî

Serê min wax te bê hiş kir
Dilê dengbêj te çû reş kir
Nesîbê pir çi zû beş kir
Digazînî Xiniz* yarî?!

Nema ez şa dibim dîsa
Eger Mada te ya pîsa
Tu car nabim Nebî îsa
Bi xaçê nabme dadyarî.

*- Înan: Îman
*- Fena: weke
*Xiniz:Xayîn

Narîn Omer