werîsê reş !

1:
Bi hizr û bîrweriyeke seqet
Bi tûrkekî bin pertî
Diçin bazara şeytên
çavên teva li bêîrîka xwdêye
2:
Cade û şiqamên bê mirûs
û ewrên baskokirî
newaziş û nefret ,
di qirkan de li hev vedane
3:
Kurte pistek tê ji axê
Guhê tarê ne li baye
:Zinhare kesê xerîb li dahola we bide
“ku ba hat şebeşan bidêr….”
4:
kerekî pişt kurmî,
di kul kule
Berjêr hildikişe!
Bajarê kolistanê !
5:
Ronak sitewir ma
Çekçekolan şaşik girêdan…
Hêviyek şore
Werîsekî kevnare,ji çi hatiye rêsan?
Hilorekî reş pêve hatiye girêdan
hêlaneke , çêlîkên dujehan xwedî dike dihejîne!!
6:
du Çem dernexum bûn
Guloka sipehîbûnê di pîrbûnê de hilya
Dîroka bi talanan re hevîrkirî
Di qewilkin pîeoz de xwe parast !

7:
mazûbanî tenê lawê xwe jêre serjênekir
Bi nimêja sibehêre di gola xwînê de werbû
Bûk û keçên pişt şikestî
Girêka jana xwe avêtn hezar salên pêşî

8:
“mû bi zimanê me ve şînhat”
û xwê di mejîkî de şîn nehat
belkî ev warê mirya ye ?
jîngeha derd û belaye !
mîratzadeya yekê û yekaye û gewdekî kole…