ZÎNDAN

Rastîya kû le vê dunyayê
Milletek heqê wî wendayi
Di nav wan welatên bê dîmoqrat deyi
Ew welatên kû heqên biran xwarîyi

Ew welatên azadî hîn nedîtyi
Ew melatên heqi le çemwan teneîyi
Ew melatên kû pençer hîn venekiryi
Ew kesin dunya je wan nerazîyi

Ewin çar dewletên misilmana
Em xistina wan zîndana
Em kirinin şehîdên jîyana
Dibên tune kurdîstana

Li rojhilat em nexwîyana
Li rojava em di zîndana
Li bakur em ser çîyana
Li başûr em di bin destana

Qamişloka evîna
Kirin warê birîna
Felek tu çima welo li me diki
Welatima tu perçediki

Em xistini wan zîndana
Û dibejin em misilmana
Nebêjin kurd hîc nezana