Ramûsên dawî

مقالات لنفس الكاتب

Serê xwa dîne ser sîngê min
Bibîse dengê dilê min
Bibîse dengê kul û derd
Û xemê min
Tirs …. û şerm
Û avêtina xûnê min……….
Bêle lêvên min ên ûzrî
Werne li ser lêvên te yî ûzrî
Bêle piçokên min ên tazî
Bi pêsîrên te re biçive bi razî
Ez li tena xwa mame bi şevan
Li hêvya te ez mame pirr salan
Carek tenê were rûne
Li ser çokên min de rûne
Bi min de ramûsanek bêdawî
Da bijîm jîneka sermedî
2
Kêf û şahî ticara min nedî
di sîngê te da min baxçê gula dî
azarî û êş û kul herdem li min komdibin
di çavî te de min pêla dilî xwa dî
keser û kîn û fût bûne dostê min
lê rûçkên te bûne textê xewê min
şevekê ji şevên xwa bi min de
da bijîm di nav gulên te da

2009-5-10