Dayika pepûk

Here lêlê, here lêlê
Te dayikê, te kihêlê
Piştî kur û keçan, lêlê
Tu bû wek kundê li ser kêlê
Tu dikî gazî, kes his nakê
Tu dikî hewar, kes deng nakê!

Here lêlê, here lêlê
Te dayikê, te kihêlê
Çav kul in ji hêstira
Dil têşê ji xemhilgira
Çokşikestî tevî milan
Por sipî bû ji van kulan!

Here lêlê, here lêlê
Te dayikê, te kihêlê
Ji xwe re bihiş û çav in, lêlê
Ji te re kor û gêj in, lêlê
Tu dibê werin, me bibînin
Me ji vî halî zû derînin

Here lêlê, here lêlê
Te dayikê, te kihêlê
Piştî kur û keçan, lêlê
Tu bû wek kundê li ser kêlê !


Hisên Abbas


Berlîn,07.12.1986