Bêriya te dikim

Ez bêriya te dikim
Bîriya dêm û devê te dikim
wan Lêvên kurmizî….

diLêmin dixwaze
di sînga te debe
Ji Cavên min xwe vedizî

rewanêmin bi rewanê tere
mina du kewan
di hêLînaxwede gevizî

dem rawestiya
Sitêrk barîya
Ser Laşê tevizî…

Şîvan raket
blûr jê ket
mexeLbûn mêh û bezî

Cîhan tarî….bêdeng.
kurb…kurba diLêmin.
bi cendekê Lerizî…
Dibêje:
min bîriya te kirye
dem wa bimîne xwezî

Mahîn şêxanî
dirbêsiyê
***

Barkir

matê çawa jivir barke
beyaniyê min diyarke
muradê me bihev ne bû
tê nerînê jî wendake

tê dûr keve biyek carî
destê xwe jikêr Libake
Xeribî zore şahyamin
tê vî weşî jikêr xûyake

Ax û oFîn bi kêr nayên
Û boşmanî Fêde nake
wan Awirên ji çavê şîn
bêmin yar jikêr tê rake

Jiyanamin bê buhar ma
kes buharamin şin nake
kes cîh nagre diLê minde
bûye sawîr xûyanake

MAHÎN şÊXANÎ

***
HaLo


HaLo em mane bi HaL
HevaL em mane bi xaL
Şîn mevane Liher MaL
Tev giredan reşe AL
Ûmîdame ye kurda
Îro zû jime berda
Bewî em mane wenda
DiL jikere bike naL
Derdan ji kere bijin
Hak bicukbi yan mezin
Mave mekî barezin
Bive mamuste kemaL
Kanî cir a weL atan
Kani HevaLe deLaL
Rebere zana şebeL
DiL. vî Gel. mejaL
***

HeGer bêje

Bi sozî demê mey berê
DiL wê Lite vegerê
Mina şahî û diLberê
Heger tu bêje….erê
Sêtîrka daxîmm erdê
Heyê bînim bencerê
DiL civînim bixwedê
Heger tu bêje….erê
Czê biter bivim şima
MinAmûm û Fenerê
Cmderbas kin cax û dema
Heger tu bêje…..erê
Cîroka xwe jiter bijim
Ji vînate dimijim
Bête jiyanê davêjim
Heger Nabi va Cûm…Gorê

23-3-97..s3,55
***

Bêriya te dikim

Ez bêriya te dikim
Bîriya dêm û devê te dikim
wan Lêvên kurmizî….

diLêmin dixwaze
di sînga te debe
Ji Cavên min xwe vedizî

rewanêmin bi rewanê tere
mina du kewan
di hêLînaxwede gevizî

dem rawestiya
Sitêrk barîya
Ser Laşê tevizî…

Şîvan raket
blûr jê ket
mexeLbûn mêh û bezî

Cîhan tarî….bêdeng.
kurb….kurba diLêmin.
bi cendekê Lerizî…
Dibêje:
min bîriya te kirye
dem wa bimîne xwezî

Mahîn şêxanî
Carşem
13-3-97
نشرة في مجلة زابنن العدد/12/ عام 1997
***


Beymana DiLovanîyê

Yarê Limin mey zekirî
Degeha diLjir ve kirî
Xwe derb askir bê tenahî
Herdu cavan Himbiz kirî
MidGo yarê Limin nener
Cerg û canîm bît û Hiner
Ji Awrête diL daye der
Ci Fermane te ci kirî…
Evî a xwe te diLde cand
BiLêvare siLav te şand
Hete mete mêjî texwe giyand
Rewan mabu mabu xwecen kirî
DiLovanî bi nazdarî
Xwe sibartmin biyek carî
Da min peyman û biryarî
Xwinam jeter taLan kirî

25/3/97


***
Nikarim

Nikarim Li te binerim
Taku ez nebim kunehkar
DiL digvêşim û digherim
Liji Hinav ê ş û Azar
Nasdikî jite ez bavê jim
Sit êrkaminê Lê şiyar
Dijware dest ez bavê jim
Liwê sêva sorî Lidar
Min diL da bidiLo vanî
Bera bimrim tu neyê xwar
Jibo yaram zorcîwAnî
Jicavên wê rondik ne bar
Bibim Gorî ji cuLêre
GuL nazamin Linebim bar
Ji şahî ûjixecêre
Bibim Ala Evîn ê ..yar

1/4/97


***
Are are


Are Are Are Evînate Are.
Li Heya mirinê ji bîramin nare.
Va diL û canêmin cerG û Hinavêmin
Ronîya cavêmin ji bote diya re.
Ez divêm bim bate diL tevî bidim te
Navêm jixeynî te jimie xweş yare.
Ez im diLdarête Liser wan sozête
Nav ê min ête ser GuLê buhare
DiL ême viyahbun bisaz û sit ran bun
Hetdem bi Hevrebun sibê û êvare
Mate ji bîrakir ko Lêmin tebirkir
Bu har aminzerkir bû toz û dumane

1986

sitran:M.EmînCemîL
****

Evrod,t

Evrod,ta min
Anah,ta k/rd,
Xwedaya engew,n.
/ bi`/k bon.
Evrok.

Reh. Dil. Min
Xw,namin
Keboka a ,y.
Evrok.

Ji c,han. Hezdikim
Ji bo`av. Te zarok.
Dil. Xwe ji wan re vedikim
Wek h.l,na kebok.
Wan teva him.z dikim
Ji bo xatir.
Evrok.
Jiyanamin ev,namin
Helbestamin rewan.min
Ah,n / nal,namin
Ji bo xatir. Evrrok.
Evrokamin delale
Bi Ap / xale
Bi gund / male
Ranazim
Dema dinale
Evrokamin .r,ne
`,`ek / nesr,ne
gula cud, /hemr,ne
li ezman. Min
r o k .
b/ka welat. Mine
li dirb.siy.
li diyarbekir.
Li dihok.

Mah,n .xan, 10-10-‏2000
****

w.ne

w>ne yek di singa odamin deye
min mezin kirib?
? pir li miqateb?m
* * *
min ne dihi|t kes nizik bib>
? ne kes bighij>
ji ber
di dil>min deye ew ji mij>
* * *
min w< jixwer kirib? quble
h>v< ? ?mr di honand
ron, da hawdi dil> pira hate ~and
* * *
min w< dan< bu licihek< bilind
xwya bu li ser ciya ? bajar ? gund
ji mijve li ser diwar> mine
di tar de mum ? fend
* * *
rojek>
ji kar hatim mal>
zarokimin v> car>
derneketin pi|yamin
wek her car>
? ne min himbiz kirin
ne gotin te ~i jimer any
* * *
derbasb?m hundir
min liwan ner<
tev diponijin
zarok ? jin
hisir ji cav> wan dirijin
min got
x>re law
~i heye
~i qewim>
* * *
teva serixwe rakirin
ali dmin j> bi wanre ner<
go w>ne ya min xistiye
dil> xwe ? wan
ne li cih> xwe ye
firi|tek< w< rahi|t
? bixwer bir>ye
* * *
di w> roj> de roj
derneket
di w> |ev>de
heyv xwe ve|art
ewir girsit>r vemirl> ron< ya w<
li odamin ma
?
haw
tim ? tim bim
mahxan<
26- 11- 2000 yek|em

***


Welat>min


ji .ran,
tu .r,n tir.
ji ruh ? can
b/hatir.
ji av ? ba
tu ferz tir.
Ax
welat. pre~e kir.

tu namus ? ol ? jji xwo|k ? yar
tu bitir<
tu romet ? ni|timan
? vine
tu hece
l> ji hec> muqedestir>

sit>rek li Ezman> mine
ji sit>r ka teva
ge| tir<

nav> te
pir pir b?haye
ji nav> min
tu p>|tir<

Mahxan< 8_12 _2000
****


birakuj<

ji dil ? m>j<
ger tu b>j<
heval bij<
em tevda dij<
birakuj<***

h?n bi v< kar<
girankin her bar<
?
dil> milet
tev dibr>j<***

mane bese
ev ~iqas sal
xurt ? him kal
xwin> dir>j<***

h>v< ? um
h?n hiltdil re|iy>
h?n di~
xwlo pejiq<
d|ehbi hezara***

armancame
teva yeke
dest bidin hev
aljimer gereke***

ger bi~biratiy>
nav civata
?
nav partiy>***

ger avabikin
mala bira
em pir bikin
nav xwe pira***

ger ez b>jger tu b>j<
bera
bimri birakuj<***

mahxan<

****
ji po ~ejna jin>


c
p>r bi awaz ? |ah< ye
ezman <|ev ronah< ye

Mamosta min pir delale
|ox ? |eng ? him |epale

xwez< yar> tim bi k>f b<
d?r< kul ? xem ? >| b<

~ir?ska evhevala rewan> mine

ez> bi ter tim< sozkim
eny> bi ma~an p
sal bi sal ez> bi doz kim
Ji ter bi ~ejn ? newroz kim

mahxan<
3 – 8 – 1996

*****

EZ ? TE

Mah,n |>XAN<

– I –

Ne xeme
Go zivistan tune be
? kul,lk. bihar. vene be ]]
Ez / te ji h.sir.n `av.n xwe
Zem,na welat. xwe
|,n / geikin ]]

– II –

Ne xeme
Bil/ra ivana bik.
Yan winda bibe ]]
Ji ev,na me
Saz / awazan
Em. l. din ]]

– III –

Ne xeme
Go dil-re
ev. li xwe bip.`e ]]@
Demek w. b. ]]!
Roj w. derkeve
W. gav. ]]
Dilovaniya min / te
Li ber `avan
w. xuya bibe ]]

– IV –

Ne xeme
Go maf winda be
? tirazoya dadiy. xwar be
Demek w. b.
Ez / te fer.n v. tirazoyan bin
? maf. gel wek hev
Li wan veger,nin ]]!@

– V –

Ne xeme
Go ez / te
Ji hev cuda bibin
Demek w. b.
rewa. min / te
Li ezman. Kurdistan.
Bigh.n hev ]]!!


Dirb.siy. 2002
*****


EVE JIYAN

HEGER TU BIMIR> 000
BAWER MEKE GO JIYAN
BISEKINE000
W> ROJ DERKEVE000
SIRU|T W> WEK XWE
BIMBARAN W> BIBARE
S?R BIBIN KUL|TEVDE W> TE JIBMSELAHUD
W> JIB? MIROVIYATE000
WAN HISIR
? AXN TE000
W> KAL ? KEDA TE
EWIN BI XWE
AX> T>XIN CAV>TE000

W> HERIN GOVENDA
REQS ? SEMA BIKIN000
W> HERIN |AH>YA
K>F ? LAQERDIYA BIKIN000

CRL> ZOR XEDARE000
GOH NADE KES<
JI XWER NAKE BARE000
LI BAW> KIR? BAZARE
BA| ? NE BA| JIRE NE BARE 0000


MAHXAN<
DIRBASIY> 21-7-2002
****

te bisTînim ( MAHÎN Şêxanî )

te bistînim te bistînim
heger xwînê ez birjînim
heger bidim can û jiyan
bawerbike zê te bînim
te bistînim ezê jixwer
iyar kim cerg û ceger te d
Ûmrê ciwan dikim himber
bête Çarîkê na mînim
tu rewana diLû cana
tu ramana hişê zana
tu heLbesta ser zimana
bi Çavê te ez dibînim
Ez bi kuLû bi Hinerim
Lê be Cîh û bê deverim
Li cihanê tev bigerim
wek te tucar ez Na bînim
tu nasdikî yarê te me
herdem bendewarê teme ez bekçîyê navê teme
tu şAHÎYE ez MAHÎNIM

*****

ji po ~ejna jin>


c
p>r bi awaz ? |ah< ye
ezman <|ev ronah< ye

Mamosta min pir delale
|ox ? |eng ? him |epale

xwez< yar> tim bi k>f b<
d?r< kul ? xem ? >| b<

~ir?ska evhevala rewan> mine

ez> bi ter tim< sozkim
eny> bi ma~an p
sal bi sal ez> bi doz kim
Ji ter bi ~ejn ? newroz kim

mahxan<
3 – 8 – 1996
*****

YAR


YAR. LI MIN
MEYZEKIR<

DERGEHA DIL J.R FEKIR<

DERBASBU BI TENAH,

JIYAN LIMIN GIR RONAH,

HERDU CAVAN W.
HIMB.ZKR, 000

MIN GOT YAR. LIMIN NENER

CERK / CANIM BUN P.T / HINER

JI AWERAN TE DIL DAYE DER
`I FERMANE TE `IKIR,000

EV,NAXWE TE DI DILDE `AND

SILAV BI L.VARE TE AND

HETA M.J, TE XWE G,HAND

REWAN MABU EW `ENKIR<000

BI DILOVAN, BI NAZDAR,

XWE SIpART MIN BI YEK CAR<

DAMIN pEYMAN / BIRYAR<
: ( YAR XWEN.MIN TE TALANKIR<000


Mah,n|.xan,‏‏
Dirbasiy.2002
EVRODÎT

KURDISTANÊ…
EZ KEÇEK KURDIM
NAVÊMINE EVRODÎT…

TU HISRETA BAVÊMINE
DI DILÊ WÊDE
MIN TU DÎT…

XWEZÎ BIKHÊM
Û
TE BIBÎNIM
BÊ SINOR Û BÊ Şırît……

NASDIMIM BI XWEZÎYA NAYÊ
DIBÊN MÊRXAS Û EKÎD…

HÊVÎ Û HAWARAME DAYÊ
LI CIWANÊ BI OMÎD…


RABIN…

EY GELÎ XURTA
JIBÎR NEKIN
DAXWAZYA Şehîd…

MAHÎN Şêxanî
1999