DILÊ WELATEKÎ

Tevî dizanim
Koça dawîne
Nikarim dilo
Xatir bixwazim
Tevî dibînim
Qîr û ahîne
Nikarim yarê
Dil jê vekşînim

Soza min hîn ew
Simbola jînê
Silogan ew e
Şehîd namirê
Nêrgiza mine
Di çemê dile de
Torînê xwîna
Barzanî hilda

Tevî dizanim
Rê hîn dirêje
Nikarim yarê
Destên te berdim
Tevî dixwînim
Ev roj Avdare
Nikarim canê
Dilkê te derdim

Hembêz biçûke
Lê bar girane
Destan dirêj ke
Ew ne razane
Li benda tene
Da bilîlînî
Destên te bigrin
Ger tu biçînî

Ewin jibo me
Xetîra rojê
Dixin destên me
Doz û pirojê
Dara li ser wan
Dara felate
Reh berdane nav
Dilê welate