Divê rabî

Di qurmê dareke şewitî de
Di perwaza dîmeneke ji hevketî de
Vekolîna,
Bîranînên seqet
Li ser
Dîmenên qeşeng
Biçespînî
Û
Bineqşînî ..

Di nav lepên lawiran de
Di kuzota wêranên dorpêçkirî de
Temenê,
Sirûda jiyaneke xemsar
Di gewriya
Ziwa de
Bixwînî
Û
Binirxînî ..

Di hembêza jineke beravêtî de
Di sînga zemîneke talankirî de
Teşiya,
Hêviyên lawaz
Ahînên bê deng
Birêsî
Û
Bihûnî ..

Dive rabî
Qefdeyên çîçekan
Ji nêrgiz û sosinan
Bi egera,
Bûyerên rûxwandî
Çalakiyên perçiqndî
Li ser termê
Siwarên mezobotamya
Daçikînî
Û bi lavlav û omîdan
Giyanê nemiran
Di xemla nûjeniya
Tîrêjên aso de
Beşdar
Û
Şakî
Dive rabî ..

1112008