الرئيسية » مقالات كردية » بــاوه‌ڕ بــکـه

بــاوه‌ڕ بــکـه ڕازانه‌وه‌ی هۆنراوه‌کان به‌وشه‌ی جوان بۆت ئه‌نیرم
چاوه‌ڕوانی چرکه‌وکاتم به‌خورپه‌ی دڵ بۆت ئه‌ژمێرم

بڕوا بکه‌ئاگاداری ته‌په‌ته‌پی خودی دڵی شێتی خۆمم
وه‌ک لێدانی زه‌نگی خۆشی پڕئاواتی ناخی دڵی خۆمم

باوه‌ڕبکه‌ودڵ نیابه‌چۆن که‌ڕۆژهه‌ڵ دی له ئاسمانم
تۆ ئه‌و مانگه‌‌ی پڕشه وقی تۆ بۆ تاریکی شه وه‌کانم

گه‌ر بم ده‌یتێ ده‌ستی ڕاستت له‌ناخه‌وه‌بۆ ناو ده‌ستم
چاوودڵم ده‌رئه‌هێنم بۆت ئه‌یخه‌مه‌ناوبوخچه‌ی هه‌ستم

له‌لای تۆ بێ ئاگات لێ بێ خۆت حه‌کیم به‌بگره‌نازم
داوای ناکه‌م پێش که‌شت بێ ومه‌گه‌ر مردن بکا خۆازم