الرئيسية » الملف الشهري » له يلا هـه ڵه بجه

له يلا هـه ڵه بجه

یـــــه خــــــۆیـن كـــــــێـه لــــێـره ڕشــــــیاگه
خـــــۆێن له یلا ســـــــه وه زور كــوشـــیاگه
نه ، یــــه خـــيۆن نــــێـه ، خنـــیـه وه نـــانـــه
ســـيــﯙر له یلا ســــــه ديـۆ تـه خــوه ما نه
قه ومـیــل جـه مه وبـون مزگـانی وه تـان
مل ئـه وبان بــردن ســـيـﯙر ديــۆتـه تـان
سـيـﯙر وتــن سـيۆره ســيـﯙر ئه ڕای زاوا
ســـــيـﯙره بــردنـه و بـــان زاوا مـيـنـیــا وا
چــه ن له یــلا داشـتـیـم له ناو هـه ڵه بجه
چه ن ســـيـﯙر و زاوا چه ن پیــر و به چه
چه ن مناڵ شیر خوه ر چه ن به سه زوًان
لـه بـاوش داڵـگه یـل ئا ســـود ه و ئاما ن
قا یـیـم بـاوش گــرت شــــيشـه ی عه مری
لــه خوه یــه و وه یــه گـــێا نی ئه خـڕی
چه ن داڵگ خو چه ن باو گ شـه كه ت
چه ن ديـﯙت چه ن كوڕ چه ن ژار و به د به خت
چه ن په س و پوڵه چه ن قاتر سوًار
چه ن گا و چه ن مرخ چه ن كشت و چه ن دار
مه ردم بژنه ون ئه ی خاس و دڵ سوز
ئی هه مگه كوشتن له یه شه و ويه ڕوژ
شــــار هــه ڵــه بــجه بــێــوه قه ورســـان
وه ل هــێــروشـــیـــما تـــا ئــاخر زه مـــان
شـــا هد ی زوڵم و كـیــنــه وحه سـا ده ت
قابــیــل وهــا بــیــل حــه ق و قـــه بــا حه ت
ئه ی خــه ڵـق خودا ئـازئه و دل بـه رده
كوشتن مناڵ له باوش داڵگ دێـنی سه ختـه
لــه مـيـژو نــوســیـــا لـــه خــيۆن خوه یان
له ئــه ســـر مــنـاڵــيـل و شــیر داڵگیـان
خـه ڵـكی هه ڵه بـجه وه كیمیاوی سوزیان
كــوڕه یــل فه یـلی وه كـیمیاوی كـوشیان
یا ن وه بـومـب باران وان وه تــه جــروبه
هــه بــه شــى كورده ێــل یا ئـه را عاره به
تــه جـا رب كــیــمـیاوی وه فه یــلی كردن
تا ئاخـــر ســـوزیا قه وری گــوم كردن
داخ هـــه ڵــه بــجه تــا ئــابه د مێنێ
چـــۆن نــامی دیری قه وری و زه مینی
قـــــه ور فه یــلي یـــه ل لـــه زه مین نیه
یــا هــا ئـــاســــمان یـــا گومـه و بيۆیه
هـــه ڵــه بــجه دیـــری له دڵ هه مو مان
مـه ناره و گــۆم به د وسه رای و ئـه یوان
نــــاوی ئــــه مــێــنی مــيـژو نــاو ‌نیشان
هــــه ر بـــژی كـــورديــل … قـــوم قهـرمان
هــه ر بـــژی كورديل … كورد و كـوردستان


* قصيدة القتها الشاعرة في احتفال بذكرى حلبجة اجري في مدينة مانشستر البريطانية